KURSER OCH UTBILDNING

Här lägger vi ut kurser och utbildningar som FRK Östra anordnar. 

Jaktkurs. Stopp/kontakt med Anna-Lena Wendt, halvdag 9 maj 2020.
Bogesund
Jaktkurs. Linjetag/Dirigering med Anna-Lena Wendt, halvdag 9 maj 2020.
Bogesund
Jaktkurs. Stopp/kontakt fortsättning med Anna-Lena Wendt, halvdag 10 maj 2020.
Bogesund
Jaktkurs. Linjetag/Dirigering fortsättning med Anna-Lena Wendt, halvdag 10 maj 2020.
Bogesund
Jaktinternat 21-23 augusti 2020!
Bladåker
SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se