Policy kurser och anmälan

 

Org.nummer.  802451-3759 och PG 174764-1 

Anmälningspolicy


Till FRK Östras alla aktiviteter gäller bindande anmälan så fort ni fått en bekräftelse från oss, om inget annat anges.

Detta innebär att om du inte kan vara med på aktiviteten som du har anmält dig till och fått bekräftelse på, är betalningsskyldig.

Återbetalning (bygger på SKK:s tävlingsregler)


För alla aktiviteter i FRK Östras aktiviteter gäller att anmälningsavgiften betalas tillbaka vid veterinärintyg vid t.ex. skadad/sjuk hund. Vid återbetalning har arrangören rätt att behålla 40 kr av anmälningsavgiften för administrativa kostnader.

På jaktprov/WT gäller dessutom att man får pengarna tillbaka om en tik börjat löpa. Detta ska intygas (kan vara känd person inom sektionen). Även här har sektionen rätt att behålla 40 kr av anmälningsavgiften för administrativa kostnader.

Vid av sektionen inställd aktivitet återbetalas hela deltagaravgiften.

För dig som anordnar kurser

På den här sidan kan du annonsera din kurs. Annonskostnaden är 200 kr/kurs som betalas i samband med att du skickar in annonsen. Skicka detaljerad information om kursen till Camilla Bäck jakt@frkostra.se Uppgifter om var kursen hålls, vem/vilka som är instruktör/er samt kurskostnad bör anges i annonsen.

För Kursdeltagare

Kurserna som annonseras här bedrivs helt och hållet i respektive kursarrangörs regi och FRK Östra har inte bedömt kursernas kvalitet eller innehåll.

Följande gäller för kursannonsering på Östras hemsida:

  • Medlemskap hos SSRK eller FRK.

  • Max 500 tecken per annons (se Word, Räkna ord, Tecken utan blanksteg). 

  • Uppgifter om var kursen hålls, vem/vilka som är instruktör/er samt kurskostnad ska anges i annonsen.

  • En annons* kostar 200 kronor som betalas in på  FRK Östras PG 174764-1. OBS! Märk inbetalning med ditt namn, kursnamn och kursdatum.

  • Vi publicerar annonsen så snart vi kan efter att betalningen har registrerats. För snabbare handläggning kan kvitto på inbetalningen bifogas formuläret ovan.

  • Östra förbehåller sig rätten att korta ner och ändra inskickad annons.

  • Annons ligger kvar max 4 månader från publiceringsdatum.


* En annons som gäller en kurs kostar 200 kronor. Vill du vid samma tillfälle annonsera flera olika kurser tillkommer 200 kr per kurs/annons.

Flatcoated Retrieverklubben
FRK Östras PG 174764-1 &
Organisationsnr. 802451-3759

© 2019 FRK Östra
Skapad av Lotta Luciani

Östra sektionen