EN BESKRIVNING AV HUNDENS EGENSKAPER

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R är en officiell verksamhet i SSRK som blivit verklighet efter önskemål från Rasklubbarna. Den sjösattes 2014 och stambokförs av SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Läs mer om FB-R på SSRK:s hemsida 

Telefon: 070-687 76 49

E-post: gunilla.lefwerth@gmail.com

NOTERA! Det finns INTE en övre åldersgräns. Tveka inte att anmäla även den äldre hunden. 

 

Har du frågor hör av dig till Gunilla Lefwerth 

Flatcoated Retrieverklubben
FRK Östras PG 174764-1 &
Organisationsnr. 802451-3759

© 2019 FRK Östra
Skapad av Lotta Luciani

Östra sektionen