FB-R

FUNKTIONSBESKRIVNING

LYCKLIG ÄR DEN SOM FÅR BESKRIVA HUNDENS EGENSKAPER

Vill du se inplanerade FB-R så hittar du dem här: kommande FB-R
 

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R är en stambokförd verksamhet i SSRK som blivit verklighet efter önskemål från Rasklubbarna. Den sjösattes 2014 och stambokförs av SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

NOTERA! Det finns INGEN övre åldersgräns. Tveka inte att anmäla även den äldre hunden.

Mer om FB-R finns att läsa på SSRK:s hemsida där även övriga Aktuella beskrivningar annonseras. Hittar du ingen beskrivning som passar kan du ta kontakt med en beskrivare för att höra om det finns beskrivningar planerade framöver. Länk till lista med Beskrivare  

Länk till Flatcoated retrieverklubbens hemsida om Beskrivningar av hund där det bl.a. finns ett Filmbibliotek för Funktionsbeskrivning - retriever, FB-R

Nyfiken på att bli funktionär eller testledare FB-R?

Det finns ett stort intresse för FB-R från rasklubbarnas medlemmar och uppfödare och vi behöver bli fler som arbetar aktivt med FB-R. SSRKs Utbildningsplaner: Funktionär och Testledare FB-R

Har du frågor hör av dig till:

Gunilla Lefwerth

Beskrivare FB-R

Telefon: 070-687 76 49 
E-post: gunilla.lefwerth@gmail.com

Therese Olander

Utbildningsansvarig FRK Östra
Telefon: 070-255 31 84
E-post: utbildning@frkostra.se

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png