RESULTAT JAKT

2020

August 03, 2019

Klippingeberg

WT

Resultat NKL, ÖKL och Elit

1 / 1

Please reload

Ex B-prov Nybörjarklass

I nybörjarklass (nkl) startar alla i först. Domaren klargör på samlingen vad denne vill se av hundens arbete och hur provet är upplagt. Har du aldrig startat på B prov tidigare så tala gärna om det för provledningen och domaren.   ​

 ​

Provet bör inledas med ett skott för en markering eller ett bomskott. ​

 ​  ​ ​

Enbart enkelmarkeringar  används i nybörjarklass. Det är hundens arbete som ska bedömas av domaren i sökarbete och i sin markeringsförmåga. Hundarna provas en och en. Dock ska hunden som avslutning på provet prövas i passivitet när nästa hund börjar sitt prov.

Ett prov tar mellan 20-30 min att genomföra. Efteråt får du dokumentation på den kritik som domaren gett dig.

Svårigheterna ökar ju högre klass du tävlar i.

Klassindelningen är nybörjare, öppen och elit.

Ex på C-prov, Working Test

 

Du går till 5 olika stationer (rutor) på ett provområde. Vid varje ruta får du ett uppdrag av en domare. Det finns även skyttar på plats.

Du har 20 poäng med dig in i rutan. När uppdraget är slut drar domaren av poäng beroende på hur det har gått. När du kommer till nästa ruta så har du 20 nya poäng och ny domare.

Du kan som mest få 100 poäng. En del tävlingar har även en finalruta utöver de 5 för de bästa placerade i grundomgången.

Varje ruta tar ca 2-5 minuter att genomföra.

 

Svårigheterna ökar ju högre klass du tävlar i.

Klassindelningen är nybörjare, öppen och elit.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se