FB-R Utbildning

VI BEHÖVER BLI FLER FUNKTIONÄRER INOM FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER!

För att kunna möta upp våra medlemmars ökade behov av beskrivningar behöver vi bli fler funktionärer! Är du nyfiken på/intresserad av  vad som krävs och ingår i utbildningen?

 

Läs mer om SSRKs Utbildningsplaner för: Funktionär/Kastare 

Vill du få ytterligare information är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig  i FRK Östra 

Therese Olander Telefon: 070-255 31 84E-post: utbildning@frkostra.se 

Vidareutbildning FB-R 

Efter en tid som funktionär/kastare kan man vidareutbilda sig till Testledare.

Läs mer om SSRKs Utbildningsplaner för: Testledare

 

Och slutligan kan man efter tillräcklig erfarenhet som Testledare utbilda sig till Beskrivare.

Läs mer om SSRKs Utbildningsplaner för: Beskrivare

Länk till Flatcoated retrieverklubbens hemsida om Beskrivningar av hund där det bl.a. finns ett Filmbibliotek för Funktionsbeskrivning - retriever, FB-R

Utförligare information om FB-R samt reportage finns att läsa på SSRK:s hemsida 

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på SKK Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

kontakta styrelsen: info@frkostra.se