JAKT 2017

FLATTMÄSTERSKAPET 2017

Sommaren 2017 arrangerade vår sektion Flattmästerskapet. Se massor av bilder, filmer och resultat från mästerskapet i gruppen Flattmästerskapet 2017 >>

Working test hösten 2017

NKL

 1. Hans Jarlö / Sort Guld Barbabella 94 poäng 2017 SEKTIONSMÄSTARE NKL

 2. Johanna Warren/Engsbodaa Shot Of Wisdom 90 poäng

 3.   Mats Fredriksson/Söklustens All In 79 poäng

 4. Lena Borneljung / Sort Guld Sign of Storm 77poäng

 5. Annika Hopic/ SEVCH Engsboda Who Shot The Bird Down

ÖKL

 1. Angela Lund/Coatfloats Power Knockout86 poäng 2017 SEKTIONSMÄSTARE ÖKL

 2. Lena Karlsson/Sort Guld Sniffing For Woodcock   74poäng    2. Clas Ericsson/Björshults Colour Of Justice    74 poäng

 3. Ingen placerad då vi hade 2 på 2 a plats

 4.  Håkan Eriksson/Atomos Bästa Charmör73 poäng

 5. Tina Engström/ Engsboda I'm All Brown 72 poäng

EKL

 1. Ulrika Pettersson /Sort Guld Touch Of Garlic   76 poäng 2017 SEKTIONSMÄSTARE EKL

 2. Per Sandberg/ Ryegates Vaya Con Dios    70 poäng

 3. Fredrik Forsberg/ Sort Guld Alinea   66 poäng

Vi vill också tacka er alla då ni bidrade med totalt 2 470 Kr till Apportera för Livets insamlingen!

https://www.cancerfonden.se/insamlingar/wt-apportera-for-livet-2017

2017 Sektionsmästarna i Östra sektionen

Hans Jarlö / Sort Guld Barbabella i NKL

Angela Lund/Coatfloats Power Knockout ÖKL

Ulrika Pettersson /Sort Guld Touch Of Garlic EKL