JAKT OCH PROV

LYCKLIG ÄR DEN SOM VILL GÅ PROV MED SIN FLATT

Har du en flatt så ska du prova på att apportera med den! Det är en rolig och stimulerande hobby både för dig och din hund. Flatcoated retrievern avlades fram för att apportera fågel och småvilt eftersom man ville ha en hund som kunde apportera både på land och vatten under skottlossning och se stora mängder fallande vilt utan att bli stressad. Träning och tävling sker framför allt på dummy (tygpåsar) men också med fågel och kanin.

 

FRK Östra organiserar flera inofficiella tävlingar och prov samt kurser både för nybörjare och rutinerade förare. Är du helt nybörjare så kan du hitta bra aktiviteter här.

Retrieverjaktprov

Retrievern används traditionellt som apportör vid fågeljakt. Hunden ska under skyttet vara stadig och uppmärksam vid förarens sida och lugnt invänta kommando för att sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet och effektivt apportera det till föraren. Av en retriever krävs med andra ord att den ska kunna växla mellan koncentrerat lugn och snabb aktion när t.ex. en skadeskjuten fågel ska apporteras. Det här kräver en samarbetsvillig, fokuserad hund och en tydlig förare. Ett lagarbete som är en förutsättning för att en skadad fågel inte ska behöva lida i onödan.

A-prov eller A-prov Retriever - Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet kan innehålla både markeringsuppgifter, dirigeringsuppgifter, sök, och det kan delvis ske i vatten. Officiella A-prov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de sex retrieverraserna samt IWS (Irländsk vattenspaniel).

Läs mer om regler, anvisningar och instruktioner här.

B-prov eller B-prov Retriever - Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med retriever. Provet innehåller markeringsuppgifter, linjetag/dirigeringsuppgifter och sök. Delar av jobbet sker i vatten. Vanligtvis används kallvilt (tinat vilt) i prövningen, men i den högsta klassen – Elitklass – kan även dummies förekomma. Officiella B-prov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de sex retrieverraserna samt IWS (Irländsk vattenspaniel).

Läs mer om riktlinjer och anvisningar här.

 

C-proven eller Working Test  (WT) - är ett inofficiellt komplement till A- och B-proven.  Ett WT är en icke stambokförd tävling. Hunden prövas under jaktliga former och ska lösa olika uppgifter på olika stationer. En domare poängsätter hundens prestation. För retriever används enbart dummies, för spaniel dummies eller kallvilt. 

Läs mer om riktlinjer och anvisningar här.
 

Mock Trial retriever – Är ett fingerade A-prov och är en icke stambokförd tävling vars ändamål är att under fingerad jakt på driven ”fågel” eller trampjakt bedöma deltagande hundars förmåga som apportör och rangordna provets bästa hundar.

Läs mer om riktlinjer och anvisningar här.

Ex B-prov Nybörjarklass

I nybörjarklass (nkl) startar alla i först. Domaren klargör på samlingen vad denne vill se av hundens arbete och hur provet är upplagt. Har du aldrig startat på B prov tidigare så tala gärna om det för provledningen och domaren.   ​

 ​

Provet bör inledas med ett skott för en markering eller ett bomskott. ​

 ​  ​ ​

Enbart enkelmarkeringar  används i nybörjarklass. Det är hundens arbete som ska bedömas av domaren i sökarbete och i sin markeringsförmåga. Hundarna provas en och en. Dock ska hunden som avslutning på provet prövas i passivitet när nästa hund börjar sitt prov.

Ett prov tar mellan 20-30 min att genomföra. Efteråt får du dokumentation på den kritik som domaren gett dig.

Svårigheterna ökar ju högre klass du tävlar i.

Klassindelningen är nybörjare, öppen och elit.

Ex på C-prov, Working Test

 

Du går till 5 olika stationer (rutor) på ett provområde. Vid varje ruta får du ett uppdrag av en domare. Det finns även skyttar på plats.

Du har 20 poäng med dig in i rutan. När uppdraget är slut drar domaren av poäng beroende på hur det har gått. När du kommer till nästa ruta så har du 20 nya poäng och ny domare.

Du kan som mest få 100 poäng. En del tävlingar har även en finalruta utöver de 5 för de bästa placerade i grundomgången.

Varje ruta tar ca 2-5 minuter att genomföra.

 

Svårigheterna ökar ju högre klass du tävlar i.

Klassindelningen är nybörjare, öppen och elit.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Besök vår Facebooksida

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se