KURSER/UTBILDNINGAR

LYCKA ÄR ATT UTVECKLAS I DET MAN ÄLSKAR

Om du är sugen på att delta i några kurser eller prov så kan du hitta ett urval här.  Vi erbjuder aktiviteter som vi själva har tagit fram i FRK Östra.

Du kan även hitta andra kurser som privata utbildare har eller som Studiefrämjandet har. Dessa kurser anmäls inte via "Kurser eller prov" utan anmälan finns i respektive kursbeskrivning


Läs våra policyregler angående kurser och anmälan.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Besök vår Facebooksida

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se