PRIVATA KURSER

Apportering och en hel del relation

 

Tre heldagar, 18 april, 2 + 23 maj.

Memea Mohlin kommer att jobba med relation och kommunikation mellan dig och din hund. En retriever i arbete behöver ju lyssna, förstå och genast anamma det du säger trots att du bara använder riktigt små bokstäver.

Bitte Lind kommer att hålla i det mer praktiska i själva apporteringsarbetet; bl a dirigeringar, närsök, markeringar och transporter. Då apporterar vi med dummies.

Kursen vänder sig till dig som har för avsikt att starta på B-prov eller Working Test (WT).

Vi kommer givetvis att anpassa alla övningar utifrån hundarnas och förarnas kunskaper och behov. All träning sker med positiva inlärningsmetoder. Vi delar upp oss i två grupper och efter lunch byter vi grupper.

Läs mer och anmäl till: https://loppladan.wordpress.com/

Grundkurs

Start 23 april (6 tillfällen)

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i apporteringsarbete och jaktlydnad för apportören. 

Under kursen går vi igenom grundträningen i de olika moment som en apportören behöver behärska under jaktarbetet såsom apportgrepp, avlämningar, dirigering, närsök-, stopp- och inkallningssignal på visselpipa.

Vi kommer även att börja lära in grunderna för jaktfotgående/följsamhet, stadga samt passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet.

 

För mer information och anmälan gå in på www.hundbildning.se

1 / 1

Please reload

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se