PRIVATA KURSER

Apportering och en hel del relation

 

Tre heldagar, 18 april, 2 + 23 maj.

Memea Mohlin kommer att jobba med relation och kommunikation mellan dig och din hund. En retriever i arbete behöver ju lyssna, förstå och genast anamma det du säger trots att du bara använder riktigt små bokstäver.

Bitte Lind kommer att hålla i det mer praktiska i själva apporteringsarbetet; bl a dirigeringar, närsök, markeringar och transporter. Då apporterar vi med dummies.

Kursen vänder sig till dig som har för avsikt att starta på B-prov eller Working Test (WT).

Vi kommer givetvis att anpassa alla övningar utifrån hundarnas och förarnas kunskaper och behov. All träning sker med positiva inlärningsmetoder. Vi delar upp oss i två grupper och efter lunch byter vi grupper.

Läs mer och anmäl till: https://loppladan.wordpress.com/

Avlämningarna är en grundbult i apporteringsarbetet. Har vi inga avlämningar så spelar det ingen roll hur duktig vår hund är på de andra momenten i jakten. 

Kursen vänder sig till Dig som vill börja er träning med avlämningar på ett bra sätt och få bra grunder. Kursen passar också Dig som har kört fast och behöver hjälp att komma vidare eller hitta lösningar. Vi har tre tillfällen där vi ser på grunderna och sedan avancerar individuellt.

För mer information och anmälan gå in på www.hundbildning.se

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i apporteringsarbete och jaktlydnad för apportören. 

Under kursen går vi igenom grundträningen i de olika moment som en apportören behöver behärska under jaktarbete såsom apportgrepp, avlämningar, dirigering, närsök-, stopp- och inkallningssignal på visselpipa.

Vi kommer även att börja lära in grunderna för jaktfotgående/följsamhet, stadga samt passivitet. Följsamheten är en väldigt viktig del för att bli en bra apportör likväl som stadga och passivitet.

 

För mer information och anmälan gå in på www.hundbildning.se

1 / 1

Please reload

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se