PROTOKOLL

Protokoll och handlingar Flatcoated Retriever klubben Östra 2021

Protokoll och handlingar Flatcoated Retriever klubben Östra 2020

Handlingar 2020

 

 

Handlingar 2018

 

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

kontakta styrelsen: info@frkostra.se