SEKTIONSMÖTE 2021

Inför sektionsmötet 2021

Punkter att rösta på under mötet.

För att få rösta måste du vara medlem i FRK Östra och avgiften måste vara betald.

Röstningen sker under mötets gång via Zoom.

1 Val av mötesordförande

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se