SEKTIONSMÖTE 2021

Information om  sektionsmötet 2021

Möteshandlingarna kommer att finnas här senast 10 dagar innan mötet. Vi ber er att ta del av handlingarna i tid och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss

Möteshandlingar sektionsmöte 2021, klicka här

Sektionens årsmöte kommer ske digitalt onsdagen den 24 feb kl.19.00. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en dator, Ipad eller mobil med nätuppkoppling, kamera och mikrofon. Mötet kommer genomföras via webbverktyget ”Zoom”. 
 
Ni måste anmäla er för att kunna delta. Du måste ange ditt medlemsnr och avgiften måste vara betald.

Anmälan gör ni på länken ovan. När ni anmält er får ni automatiskt ett svarsmail med inloggningslänk till mötet på Zoom. Titta i er skräppost om det ej kommit till er inkorg. Påminnelse går ut till alla anmälda ett dygn innan. Observera att anmälan stänger söndagen den 21 februari kl.23.59
 
Mötet kommer öppna upp för inloggning kl.18.30 den 24 februari
Varje medlem ska anmäla sig var och en för sig och logga in på egen enhet (dator, padda, mobil) för att kunna nyttja sin rösträtt. Medlem som ej är inloggad kl.19.00 kommer ej kunna delta i mötet.
 
Vår tekniska support går igenom formerna för mötet som första punkt. Vi vill redan nu nämna några saker.

  • Hur begär man ordet?    I Zoom finns en funktion för att ”räcka upp handen” som ni använder för att begära ordet. De mötesdeltagare som begärt ordet listas i den ordning de räckt upp handen

  • Hur fattar mötet beslut?  I Zoom kommer vi använda ett röstningsverktyg där ni röstar i varje beslutsfattande fråga på skärmen. Ni kan svara Ja, Nej eller Blank röst. Mötesordförande ber er rösta och svaren räknas och blir synliga för alla i mötet.                               

  • Sluten votering ska enligt SKKs typstadgar användas om någon begär det och mötet beslutar i enlighet med begäran förutom vid val där det räcker att någon begär sluten votering för att sådan ska genomföras.  Röstningen sker via röstningsverktyget i Zoom enligt punkten ovan. Röstningen sker anonymt. Rösträknarna arbetar under tystnadsplikt.

  • Reservationer Mötesdeltagare har möjlighet att reservera sig mot mötets beslut, enligt SKKs typstadgar ska reservation vara skriftlig och inges undertecknad till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. Vid digitala möten bör samma krav gälla, med undantag för att reservanten inte kan underteckna sin reservation. Reservation ska skickas i chatten i Zoom ställd så att alla i mötet kan se. Inleda meddelandet med ”RESERVATION:”.

  • Ordningsfrågor En ordningsfråga kan väckas vid oklarheter eller frågor rörande mötets genomförande, alltså hur mötet fungerar i formell mening. Ordningsfrågor ska alltid ges företräde och bryter därmed talarordningen. Ordningsfråga väcks genom att mötesdeltagare som önskar väcka frågan gör det genom att sätta på sin mikrofon och säga ”ordningsfråga”.
     

Ordförande Camilla Bäck ordforande@frkostra.se  070 590 33 90
Valberedningen Rita Säbom rita.sabom@hotmail.com 070 419 73 39
Tekniska frågor Hans Jarlö hans.jarlo@gmail.com 070 252 64 76

Bild nedan visar funktionerna i Zoom​ från en dator respektive mobil.

Mobilvy med samma funktioner

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

kontakta styrelsen: info@frkostra.se