STYRELSEN

Camilla Bäck

Ordförande
Informationsansvarig och
Jaktansvarig

Telefon: 070-590 33 90
E-post: ordforande@frkostra.se

 jakt@frkostra.se

Therese Olander
Lotta Strauss

Ledamot
Vice ordförande och

vice jaktansvarig

Ledamot
Sekreterare

Telefon: 070-255 31 84

E-post:

Kristina Söderberg

Ledamot
Kassör

Lena Broms

Ledamot
Utställningsansvarig

Telefon: 070-646 22 81

E-post: utstallning@frkostra.se

Lotta Kalén

Telefon: 070-842 03 88 

E-post: medlemsservice@frkostra.se

Ledamot
Medlems- & uppfödaransvarig

Rose-Marie Kullberg
Annika Larsson
Eva Wassberg

Ledamot
Utbildningsansvarig och FB-R ansvarig

Suppleant 1

Suppleant 2

Telefon: 070-337 87 66
E-post: utbildning@frkostra.se

Telefon: 070-741 07 22   

E-post: suppleant@frkostra.se

Telefon: 070-584 87 93 

E-post: suppleant@frkostra.se

VALBEREDNING

Sanna Wrang
Gunilla Lefwerth
Rita Säbom

Sammankallande

Telefon: 

E-post: 

Telefon: 070-574 71 85

E-post: sanna.wrang@hotmail.com

Telefon: 070-687 76 49

E-post: gunilla.lefwerth@gmail.com

Hans Jarlö

Webbansvarig

Telefon: 070-25 26 476

E-post: hans.jarlo@gmail.com

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA STYRELSEN.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

styrelsen@frkostra.se