STYRELSEN 2019

Camilla Bäck

Ordförande & Informationsansvarig

Telefon: 070-590 33 90
E-post: ordforande@frkostra.se

Therese Olander
Lotta Strauss

Vice ordförande & vice jaktansvarig

Sekreterare

Telefon: 070-255 31 84

E-post: ordforande@frkostra.se

Kristina Söderberg

Kassör

Lena Broms
Camilla Bäck

Utställningsansvarig

Jaktansvarig 

Telefon: 070-646 22 81

E-post: utstallning@frkostra.se

Telefon: 070-590 33 90

E-post: jakt@frkostra.se

Rose-Marie Kullberg

Utbildningsansvarig

Telefon: 070-337 87 66
E-post: utbildning@frkostra.se

Lotta Kalén
Ute Backteman

Suppleant 1 & Webbansvarig

Suppleant 2

Telefon: 070-842 03 88   

E-post: webbansvarig@frkostra.se

Telefon: 070-438 02 53 

E-post: suppleant@frkostra.se

VALBEREDNING

Sophia Zerguerras Hallström

Sammankallande

Telefon: 073-344 05 80

E-post: sophia.hallstrom@gmail.com

Peter Flinck
Gunilla Lefwerth

Ledamot

Ledamot

Telefon: 070-721 43 19  

E-post: flingans@telia.com

Telefon: 070-687 76 49

E-post: gunilla.lefwerth@gmail.com

KONTAKT

 
Har du frågor? Kontakta oss!
Flatcoated Retrieverklubben
FRK Östras PG 174764-1 &
Organisationsnr. 802451-3759

© 2019 FRK Östra
Skapad av Lotta Luciani

Östra sektionen