VÄLKOMMEN TILL 

FRK ÖSTRA

Sektionsmöte 2021

Sektionsmöte för FRK Östra.

24 februari kl 19:00.

Digitalt via Zoom Webinar

Apporteringskurser

Vi är glada att kunna erbjuda våra medlemmar 4 olika kurstillfällen med Anita Norrblom.

Du kan välja att vara med på en eller flera av kurserna.

Viltspår

Nybörjarkurser och fortsättningskurser. Totalt 4 tillfällen. Både norr och söder om Stockholm.

Vår ras Flatcoated Retriever

Välkommen att delta på ett webbinarium där Karin Friberg, avelsansvarig i Flatcoated retrieverklubben, kommer att presentera RAS – Rasspecifika Avelsstrategier.

När? 21 mars 2021

Besök vår Facebooksida

Aktuellt

Flatcoated Retrieverklubben Östra sektionen

Postgiro 174764-1

Organisationsnr. 802451-3759

kontakta styrelsen: info@frkostra.se