UTSTÄLLNING

LYCKLIG ÄR FLATTEN VARS SVANS SÄLLAN SLUTAR VIFTA

Vill du se vilka aktiviteter vi har inom utställning så hittar du dem under "AKTIVITETER & KURSER"

 

Alla hundraser har avlats fram för en viss uppgift, till exempel vallning av boskap eller olika typer
av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra
uppgifterna. Den beskriver idealhunden i varje ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad,
svansföring, benställning, bett och så vidare. På utställning vinner den hund som domaren anser
ligger närmast idealet.

 

I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, till exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas kvalitetspriset Disqualified. Rasstandarden bestäms av
kennelklubben i rasens hemland.


Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl
hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms
var för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till BIR (Bästa hund I Rasen) och BIM (Bäst I Motsatt kön).

 

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är

 • Excellent

 • Very good

 • Good

 • Sufficient

 • Disqualified

 • Cannot be judged.

 • Även HP (hederspris) och CK (certifikatkvalificerad) är en kvalitetsbedömning.

 

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet
Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på
utställningen.


Hundarna startar i olika klasser beroende på ålder och meriter. Varje ras för sig och hanar och tikar för sig.

 • Valpklass (inofficiell klass) 4–6 mån och 6–9 mån

 • Juniorklass 9–18 mån

 • Unghundsklass 15–24 mån

 • Bruks-/jaktklass 15 mån och äldre

 • Öppen klass 15 mån och äldre

 • Championklass 15 mån och äldre

 • Veteranklass 8 år och äldre

 

Att tänka på innan du åker till utställningen

Åk till utställningsplatsen i god tid. Det är speciellt viktigt om din hund är ovan vid utställningar. Det kan vara kö in till utställningsområdet på grund av veterinärbesiktningen. Alla länsklubbsutställningar har en hedersprismonter där du kan hämta ut eventuella priser mot uppvisande av hundens kritiklapp och även köpa rosetter.
Du är skyldig att känna till gällande utställnings- och championatsregler samt dopingsregler. Dessa hittar du på på SKKs webbplats www.skk.se. Anmäl gärna via internetanmälan på

www.skk.se. Det går även att anmäla via blankett som kan skrivas ut därifrån. Att medlemskapet är betalt innan anmälan utgår (gäller ej valpklass). Du ska vara medlem i arrangerande klubb. Vilken klubb som anordnar den aktuella utställningen framgår av annonsen. Hunden måste ha ett svenskt registrerings nummer om den ägs av en person boende i Sverige. Kontrollera att ett giltigt vaccinationsintyg finns.


Hunden ska vara van att hanteras så att domaren kan känna på den och titta på tänderna. Det är bra om hunden även är van att stå stilla en stund och att den kan röra sig i trav bredvid sin förare utan att dra i kopplet. Om du har en så kallad trimras ska hunden vara trimmad på rätt sätt för just din ras.


Att tänka på under utställningen
Blir din hund champion måste du skicka en ansökan till SKK för att få championatet registrerat. Det kan du göra via en webbtjänst på www.skk.se eller genom att skicka in en blankett per post.
Blanketten kan laddas ner från www.skk.se eller beställas från SKKs kansli.

SFR+logo+svart+transparent+bakgrund.png